Do Szanownych Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

W związku z niespodziewaną, ciężką chorobą Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – Pana dra hab. n. med. Macieja Sopaty, Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran podczas telekonferencji, która odbyła się w dniu 23.08.2018 roku jednogłośnie w trybie nadzwyczajnym podjął następującą Uchwałę:

 

UCHWAŁA

Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

z dn. 23.08.2018 roku

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran odwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, które miało się odbyć w dniu 1 września 2018 roku o godz. 14:00 w Komornikach k. Poznania.

Tym samym Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wyznacza nowy termin  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran na dzień 12 października 2018 roku o godz. 18:00, które odbędzie się w Zakopanem, w hotelu Mercure Kasprowy, w trakcie trwania II Forum Leczenia Ran.

O zmianie terminu Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran niezwłocznie poinformuje wszystkich swoich Członków formalnie pisemnym zawiadomieniem.

Sekretarz Zarządu                                                                                              Wiceprezes Zarządu

Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran                                                            Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska                                                     Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski                                                                                  

 

Oryginalny dokument uchwały w pdf jest dostępny: TUTAJ