Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w piątek (27.05.2011 r.) w Krakowie zmarł prof. Jacek Puchała, wybitny chirurg, wspaniały człowiek. Przegrał walkę z chorobą nowotworową. Miał 55 lat.
Dla Zarządu Towarzystwa i Wydawcy to niepowetowana strata, ale nie tylko dla nas – to ogromna strata dla całego środowiska medycznego. Odszedł od nas twórca nowoczesnego leczenia oparzeń, Zastępca Redaktora Naczelnego “Leczenia Ran”, profesjonalista i człowiek czynu. Człowiek, który wytyczał nowe ścieżki, wyznaczał nowe standardy. Ten, który wspierał nasze działania i służył swoją pomocą do ostatnich dni.

Prof. Jacek Puchała Był specjalistą II stopnia w chirurgii dziecięcej i specjalistą w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Od 27 lat pracował w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, gdzie pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń. Zrealizował swoje wielkie marzenie – stworzył pierwsze Dziecięce Centrum Leczenia Oparzeń Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Prokocimiu. Zostawił po sobie wielkie dzieło, okupione ogromnym trudem, które będzie z poczuciem misji kontynuowane.
Profesor Puchała był laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień. Uhonorowany został medalem Gloria Medicinae nadanego przez Polskie Towarzystwo Lekarskie w uznaniu szczególnych zasług na polu medycyny. Został wyróżniony nagrodą Per Aspera ad Astra Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, otrzymał medal Serce za Serce przyznawany przez Fundację Prometeusz, Złotą Brzytwę im. Zory Janzekovic, Międzynarodowy Order Uśmiechu oraz bardzo prestiżową międzynarodową Nagrodę im. Giuseppe Whitakera – wyróżniającą najsłynniejszych kombustiologów.

Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Między innymi pełnił funkcję Sekretarza Generalnego European Club for Pediatric Burns (ECPB) na kadencję 2008–2011 oraz Członka Zarządu Głównego European Burns Association (EBA) (2003-2005), a potem Sekretarza tej organizacji (2005-2007). Był Prezesem i Viceprezesem  Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii, a także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, członkiem-założycielem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego kwartalnika PTLR “Leczenie Ran”.
Trudno jest zliczyć osiągnięcia naukowe Profesora. Stworzył krakowską szkołę leczenia oparzeń. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził i rozpowszechnił radykalne i głębokie wycięcie martwicy w oparzeniach dziecięcych. To również On jako pierwszy w Polsce, zastosował w leczeniu oparzeń Integrę, czyli tzw. sztuczną skórę. Jego życiową pasją oprócz leczenia oparzeń, której się oddał bez reszty, była mikrochirurgia i chirurgia wad wrodzonych rąk.
Sam miał niesamowite ręce, którymi wykonywał  z mikrochirurgiczną precyzją rzeczy graniczące z cudem.
Poza wyjątkowym profesjonalizmem, Prof. Puchała był bardzo wrażliwym człowiekiem, dla którego chory był zawsze na pierwszym miejscu. W pełni rozumiał jego ból i cierpienie.
Nie każdy wiedział, że Profesor był wielbicielem historii średniowiecza, a zwłaszcza wypraw krzyżowych, historii katarów i waldensów oraz ich wypraw. Chciał być skrzypkiem, był melomanem trudnej muzyki „niepoważnej”, której uzbierał dużą kolekcję, Jego pasją były wyprawy wysokogórskie.

Pogrzeb profesora Jacka Puchały odbył się w dniu 2 czerwca 2011 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Łączymy się w smutku