Zarząd PTLR

Prezes Zarządu: Dr hab. n. med. Beata-Mrozikiewicz-Rakowska,
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1A, 03-242 Warszawa
b.rakowska@ptlr.org.pl

Wiceprezes Zarządu: Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski,
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica
m.kucharzewski@ptlr.org.pl

Sekretarz: Mgr Irena Samson
pielęgniarka dyplomowana, magister rehabilitacji, specjalista leczenia ran 

Skarbnik: Dr hab. n. med. Maciej Sopata,
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Hospicjum
Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
,
Os. Rusa 25A, 61-245 Poznań

Członek Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień,
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im dr. A. Jurasza
,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Członek Zarządu: Dr hab. n. med. Anna Chrapusta,
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn
z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im.L.Rydygiera w Krakowie
,
os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk,
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medi
cum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Członek Komisji Rewizyjnej: Dr n. o zdr. Paulina MościckaKatedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Członek Komisji Rewizyjnej: Mgr Zuzanna Konrady, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Członek Komisji Rewizyjnej: Mgr Zofia Augusewicz, specjalista pielęgniarstwa stomijnego