maria_szewczyk_newsSzanowni Państwo, jako koordynator i współautor dokumentu PTLR zawierającego zalecenia w sprawie profilaktyki i leczenia odleżyn zachęcam do zapoznania się z tym opracowaniem. Dokument jest efektem pracy ponad 30-osobowej grupy roboczej i zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat odleżyn: m.in. przyczyny powstawania i czynniki ryzyka odleżyn, stopnie i klasyfikacje kliniczne zaawansowania odleżyn, zasady profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady leczenia odleżyny jako rany przewlekłej oparte na strategii TIME. Zalecenia zostały opublikowane w pełnej wersji w numerze 3-4/2010 naszego kwartalnika „Leczenie Ran”. Zapraszam do zapoznania się z pełnym tekstem.

Maria T. Szewczyk