zarzadPTLR

Podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w Karpaczu Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wskazało skład Zarządu na kadencję 2015-2018, W skład Zarządu zostali powołani:

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Vice-Prezes
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – Członek Zarządu
Zofia Augusewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Mariusz Kózka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Paulina Mościcka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulujemy Elektom!