wk_newsSzanowni Państwo,

W związku z dość licznym procederem uchylania się członków od obowiązku płacenia składek członkowskich Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran apeluje o pilne uregulowanie wszelkich zaległości i niniejszym przypomina, że zgodnie z par. 12 statutu PTLR członek zobowiązany jest do regularnego terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

Niedopełnienie obowiązku względem Towarzystwa zgodnie par. 13 pkt 3 Statutu grozi „skreśleniem z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz Towarzystwa przez okres przekraczający 12 miesięcy”.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zawartą umową  Wydawca dodatkowo zapewnia każdemu członkowi Towarzystwa opłacającemu regularnie składki członkowskie przywilej bezpłatnej prenumeraty kwartalnika „Leczenie Ran”. Brak uregulowania składek, zarówno zaległych jak bieżących, automatycznie spowoduje wstrzymanie wysyłki czasopisma.

W związku z powyższym prosimy o pilne uregulowanie zaległości oraz dokonanie pilnej aktualizacji danych adresowych na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptlr.pl) poprzez zakładkę „Członkostwo”, gdzie w formularzu zgłoszenia członka znajdą Państwo także dodatkowy wybór pola w postaci „Aktualizacja danych”.

Weryfikacja prawidłowości adresu korespondencyjnego zagwarantuje Państwu eliminację problemu z brakiem docierania egzemplarzy czasopisma oraz zapewni dodatkową komunikację na linii Zarząd/Wydawca LR-Członkowie poprzez komunikaty mailowe i newslettery.

Zarząd PTLR