KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż osoby pragnące uzyskać status członka Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i skorzystać jednocześnie z ulgi w opłacie konferencyjnej EWMA 9- 11.05.2018r., w Krakowie, mogą nadsyłać deklaracje członkowskie do dnia 28.02.2018r.- decyduje data stempla pocztowego.

Po w/w terminie, nie będzie możliwości skorzystania z ulgi w opłacie konferencyjnej.

Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu

Dr hab. n. med. Maciej Sopata

Prezes Zarządu PTLR