Redakcja

Redaktor naczelny

Arkadiusz Jawień

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

 


 

Zastępcy Redaktora Naczelnego

Waldemar Karnafel

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mariusz Kózka

Klinika Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Naczyniowej
5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SP ZOZ w Krakowie

Marek Kucharzewski

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Grzegorz Oszkinis

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego

Maciej Sopata

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Stacjonarne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Jerzy Strużyna

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Szpital Powiatowy w Łęcznej

Maria T. Szewczyk

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum UMK

 


 

Sekretarz Redakcji

Katarzyna Cierzniakowska

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum UMK


Rada Naukowa

Anna Chrapusta, Kraków
George W. Cherry, Oxford
Kazimierz Cieślik, Kraków
Piotr Ciostek, Warszawa
Anna Czech, Warszawa
Janusz Dawiskiba, Wrocław
Wiesław Gliński, Warszawa
Anna Głowacka, Łódź
Finn Gottrup, Kopenhaga
Anna Górkiewicz-Petkow, Warszawa
Piotr Heczko, Kraków
Monika Kapińska-Mrowiecka, Kraków
Danuta Karcz, Kraków
Teresa Koblik, Kraków
Mariusz Kózka, Kraków
Grażyna Kruk-Kupiec, Piekary Śląskie
Alfred J. Meissner, Warszawa
Andrzej Modrzejewski, Szczecin
Christine J. Moffatt, Londyn
Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Warszawa
Bartłomiej Noszczyk, Warszawa
Waldemar L. Olszewski, Warszawa
Edyta Ozga, Kraków
Lew Petkow, Warszawa
Waldemar Placek, Bydgoszcz
Angelo Scuderi, São Paulo
Anna Sobieszek-Kundro, Elbląg
Elżbieta Tomaszewska, Poznań
Anna Wojas-Pelc, Kraków
Peter Vowden, Bradford
František Žernovicky, Bratysława