Dwie międzynarodowe organizacje – D-Foot International i International Federation of Podiatrists opracowały nowe wytyczne dotyczące zaopartywania ran pojawiających się u pacjentów z cukrzycą. Projekt POINT zawiera wskazówki dla specjalistów podologów i diabetologów, dotyczące diagnostyki, terapii i zapobiegania owrzodzeniom cukrzycowym.

Opracowano zbiór wytycznych dla specjalistów w dziedzinie stopy cukrzycowej

Projekt Point to inicjatywa dwóch organizacji: D-Foot International i International Federation of Podiatrists (FIP-IFP). Obie organizacje zwracają szczególną uwagę na znaczenie medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-based medicine) w pielęgnacji stóp pacjentów zagrożonych bądź cierpiących na cukrzycę. Owocem ich wspólnej pracy jest Projekt POINT, czyli najnowsze wytyczne, które wyznaczają niezbędne umiejętności podologów i diabetologów przy zapewnianiu kompleksowej opieki opartej na dowodach nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC). Zalecenia wraz z listą działań terapeutycznych opierają się na dokumentach opublikowanych przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Stopy Cukrzycowej (IWGDF), co oznacza, że chociaż projekt ten ma charakter konsensusowy, jest on również oparty na dowodach.

Cel – pomoc klinicystom

Mając na uwadze dużą ilość wytycznych dotyczących wszelkich obszarów praktyki medycznej, Projekt POINT ma na celu pomóc klinicystom, wskazując im przede wszystkim kierunek rozwoju – nie zaś zbiór zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać. Tworzący go zespół podkreślił, że dokument ten służy klinicystów na całym świecie za wsparcie na trzech głównych poziomach:

  • jako narzędzie służące waluacji obecnie prowadzonych działań, tak aby zespoły kliniczne mogły określić, w których obszarach wymagają one poprawek,
  • jako narzędzie dla klinicystów, którzy planują wdrożenie leczenia zespołu stopy cukrzycowej w swoich placówkach medycznych, aby wyróżnić konkretne umiejętności potrzebne do zapewnienia kompleksowej, przy określeniu specyficznych ról podiatrów w zespołach klinicznych,
  • dla międzynarodowych i lokalnych decydentów, aby określić, które działania mogą być wdrażane przez podiatrów, w celu promowania rozwoju zawodu.

Chociaż konseksus skierowany jest przede wszystkim do podiatrów, eksperci z grupy roboczej skierowali wytyczne również do innych specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy mają styczność z owrzodzeniami na tle cukrzycowej. Określenie odpowiednich umiejętności członków zespołów medycznych to bowiem niezwykle istotny czynnik w procesie leczenia pacjentów.

Jak podkreślili eksperci, opracowanie tego dokumentu jest pierwszym krokiem do identyfikacji obszarów, w których powinno się dalej rozwijać tę dziedzinę – zarówno D-Foot, jak i FIP-IFP zobowiązały się do pogłębiania wiedzy i doświadczeń z dziedziny podiatrii, bazując na doświadczeniach klinicystów na całym świecie.

 

Zachęcamy Państwa do dzielenia się Państwa uwagami i spostrzeżeniami dot. nowych wytycznych.

Wszelkie Państwa uwagi przekażemy autorom:

Przekaż swoje uwagi dotyczące wytycznych:

15 + 2 =