XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych w Zamku RYN

SZANOWNI PAŃSTWO

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym bo już XXV Zjeździe Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych w Zamku RYN. 

Tematami przewodnimi naszego Zjazdu będą nie tylko zakażenia związane z chorobami chirurgicznymi i urazami, ale i zakażenia, które towarzyszą nam w przebiegu innych schorzeń, a mianowicie problemy związane z epidemiologią zakażeń. W ramach poszczególnych sesji eksperci omówią zasady postępowania w tych coraz częściej spotykanych, lecz ciągle kłopotliwych sytuacjach klinicznych. Oddzielne sesje zostaną poświęcone problematycznym i kontrowersyjnym zagadnieniom związanym z zakażeniami w hematologii i ciężkich stanach prowadzących do wstrząsu septycznego. W sesji dedykowanej epidemiologii przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy i wytyczne na temat monitorowania, diagnostyki i terapii zakażeń z uwzględnieniem pracy bloku operacyjnego. Dyskusja z udziałem szerokiego grona różnych specjalistów pozwoli na ostateczne ugruntowanie wiedzy, która będzie niezmiernie przydatna w codziennej praktyce klinicznej, a certyfikaty wydane przez organizatorów Zjazdu przysporzą Wam kolejnych punktów szkoleniowych. W ramach tego naukowo-szkoleniowego przedsięwzięcia przewidzieliśmy nie tylko wykłady ekspertów, ale też bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania krótkich doniesień, czy opracowań badań własnych w postaci referatu.

Zapraszając po raz kolejny do Zamku RYN , mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu nie tylko istotnych w naszym życiu zawodowym wiadomości naukowych, ale również stworzymy warunki do zacieśnienia i nawiązania przyjaźni.

                                                                                              Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                              Prof. nzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska