16 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzen - Oparzenia 2012

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 16 Sympozjum „Oparzenia 2012″ serdecznie zapraszamy do Poznania w dniach 24-26 maja 2012. Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowym IOR ul. W. Węgorka 20.

Za udział w sympozjum przysługuje 10 punktów edukacyjnych, a streszczenia zgłoszonych prac opublikowane będą w oficjalnym piśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – kwartalniku Leczenie Ran, którego wydawcą jest Evereth Publishing. Szczegółowe informacje na temat Sympozjum dostępne są na stronie internetowej http://www.oparzenia.poznan.pl/

Informacje dla Autorów dostępne są na stronach kwartalnika pod adresem: http://leczenieran.com.pl/index.php/o-leczeniu-ran/instrukcje-dla-autorow

Tematyka Sympozjum:

1. Chirurgiczne leczenie oparzeń. Czas i zakres zabiegów  – nekrektomia, przeszczepy.
2. Wybór płynoterapii. Wskazania do intubacji, trachostomii. Wskazania do leczenia nerkozastępczego.
3. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Dobór składników i optymalnych procedur.
4. Powikłania zakrzepowo – zatorowe w procesie leczenia oparzeń. HIT. Krwawienia.
5. Ekwiwalenty skóry. Hodowle keratynocytów. Integra.
6. Oparzenia u dzieci. Odrębność w leczeniu oparzeń.
7. Chirurgia plastyczna w rekonstrukcjach pooparzeniowych.
8. Nowoczesne opatrunki w leczeniu oparzeń.
9. Opieka pielęgniarska i rehabilitacja w oparzeniach.