ajawien_newsZ wielką radością spieszymy poinformować,

że w dniu 18 września 2013 roku, podczas 27. Zjazdu ESVS w Budapeszcie, Pan Profesor Arkadiusz Jawień został wybrany na Prezydenta European Society for Vascular Surgery, będącego najważniejszym wśród europejskich towarzystw zrzeszających chirurgów naczyniowych.
Motto, które będzie przyświecać Panu Profesorowi podczas trwania rocznej prezydentury, którą jako prezydent elekt obejmie w Sztokholmie przyszłym roku brzmi: “Dignity and respect to all members of ESVS” – „Godność i szacunek dla wszystkich członków ESVS”.

Należy tu także przypomnieć, iż w maju 2013 roku, podczas tegorocznej Konferencji EWMA w Kopenhadze, Profesor Arkadiusz Jawień został członkiem Zarządu European Wound Management Association, gdzie uczestniczy w pracach Zarządu, reprezentując Polskie Towarzystwo Leczenia Ran na forum europejskim.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i cieszymy się wspólnie z tak wielkiego sukcesu. Dzięki naukowej działalności tak wybitnych specjalistów jak Pan Profesor, Polska zaczyna być dostrzegana poza granicami kraju i ma szansę aktywnie uczestniczyć w ważnych międzynarodowych inicjatywach naukowych.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za tak wielki wkład pracy.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Evereth Publishing – Wydawca