Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska wystąpi podczas warsztatów inauguracyjnych XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poprowadzi wystąpienie warsztatowe „Walka z biofilmem bakteryjnym, zasady antybiotykoterapii”, a podczas samego Zjazdu także wykład pod hasłem „Obalamy mity – w neuropatii obwodowej mózg też choruje”.

Wystąpienia prowadzone przez Prezes PTLR, dr hab. n. med. Beatę Mrozikiewicz-Rakowską odbędą się: w środę (15.05.2019 r.) podczas warsztatów o godz.  15:40 – „Walka z biofilmem bakteryjnym, zasady antybiotykoterapii” oraz w sobotę (18.05.2019 r.) podczas samego Zjazdu w godzinach od 10:00 do 10:20 w sali im. Jakuba Węgierki – „Obalamy mity, w neuropatii obwodowej mózg też choruje”.

Obecnym Prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest prof. dr hab. n. med. Maciej T. Małecki z Katedry Chorób Metabolicznych CM UJ. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu jest natomiast dr n. med. Piotr Dziemidok, którego inicjatywą jest m.in. organizacja warsztatów, które po raz pierwszy są częścią Zjazdu PTD.

Program merytoryczny Zjazdu

W programie XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zostaną poruszone takie tematy jak m.in. czynniki ryzyka i zapadalność na cukrzycę u kobiet w wieku podeszłym w 6,5-letniej obserwacji, mechanizmy epigenetyczne jako nowy czynnik ryzyka rozwoju neuropatii w DM1, a także aktywność fizyczna chroni kobiety z cukrzycą typu 1 przed dysfunkcjami seksualnymi.

XX Zjazd PTD – konferencja w Lublinie

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbędzie się w dniach 16-18 maja 2019 r. na Targach w Lublinie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr n. med. Piotr Dziemidok. Wśród członków Komitetu Naukowego znaleźli się m.in. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska oraz prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Organizatorem Zjazdu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.