List do Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie zrewidowania kategoryzacji opatrunków objętych refundacją i sprawą wyodrębnienia nowej grupy limitowej obecnie nieskategoryzowanej. Stanowisko i uwagi Zarządu PTLR do Obwieszczenia MZ obowiązującego na dzień  01.11.2012 oraz 01.01.2013.

Poznań 30.10.2012  

Sz.P.
Artur Fałek
Dyrektor
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwo Zdrowia
Ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,
W odpowiedzi na pismo MZ-PLR-460-15543-20/SM/12 z dnia 26.10.2102 uprzejmie informuję, że powołuję niezwłocznie nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, na którym to zajmiemy się sprawą zrewidowania kategoryzacji opatrunków objętych refundacją i sprawą wyodrębnienia nowej grupy limitowej obecnie nie nazwanej.
Nasze stanowisko, uwagi i opinie pilnie przekażemy pisemnie na ręce Pana Dyrektora, do dnia 19.11.2012.
Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Maciej Sopata
Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran


 

Dotyczy: wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r. pragniemy po raz kolejny zwrócić uwagę na nieprawidłową, naszym zdaniem, klasyfikacje opatrunków do poszczególnych grup limitowych.
Obecna kategoryzacja opatrunków przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia jest dla nas nie do końca zrozumiała, oraz w konsekwencji prowadzi do nielogicznych, według nas, limitów cen oraz dopłat pacjentów ustalanych dla poszczególnych grup. Dla przykładu zwracamy uwagę, że limit cen w grupie 220.6 Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany wynosi 28gr za cm2, czyli około 3 razy więcej niż w grupie 220.3 Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami (limit ceny w tej grupie to 10 groszy za cm2), Załącznik1.

W szczególności pragniemy odnieść się do Informacji prasowej, podpunkt 16 w części poświeconej „tańszym odpowiednikom”, oraz po raz kolejny wyrazić opinię, że opatrunki przeciwbakteryjne nieposiadające właściwości chłonnych, (które wymagają użycia oraz sfinansowania wtórnego opatrunku z tej samej, bądź z innej grupy) nie mogą być uznane za tańsze odpowiedniki (zamienniki) opatrunków, które właściwości chłonne posiadają.
W konsekwencji Obwieszczenia, limit ceny w grupie 220.7 Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra zostanie drastycznie obniżony i wyniesie 8 groszy za cm2, a pacjenci, którzy obecnie dopłacają 30% do opatrunków antybakteryjnych o właściwościach chłonnych od 1.11.2012 będą musieli do nich dopłacać około 70% ceny, Załącznik 2. Zmiana limitu cen w tej grupie spowodowałaby również, że NFZ dopłacałby mniej za opatrunki hydrowłókniste ze srebrem, niż za opatrunki hydrowłókniste bez srebra (grupa 220.1).

Niniejszym wnioskujemy o:
Zaniechanie zmian (obniżek) limitów cen dla opatrunków, a w szczególności zaniechanie drastycznej, niesłusznej oraz krzywdzącej dla pacjentów obniżki limitów ceny w grupie 220.7 Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra,
Konieczne jest zrewidowanie kategoryzacji opatrunków w celu ostatecznego i prawidłowego ich usystematyzowania – czego nie wykonanie w najbliższym czasie może doprowadzić do dalszego błędnego stosowania tańszych odpowiedników publikowanych w Obwieszczeniu.
Chcemy zaznaczyć, że jako Interdyscyplinarne Towarzystwo skupiające specjalistów różnych dyscyplin medycznych praktykujących leczenie ran przygotowaliśmy wydane w 2006 roku: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni, w 2010 r.: Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn, a w 2012 r.: Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych infekcją. Stanowią one zbiór stosowanych zasad postępowania i przyczyniły się niewątpliwie do postępu w leczeniu ran przewlekłych u pacjentów w Polsce. W tym czasie współpracowaliśmy ze specjalistami z Ministerstwa Zdrowia w pracach przygotowujących grupy limitów opatrunków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych, co znalazło zrozumienie i odzwierciedlenie w znacznym rozszerzeniu listy wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznych – przewlekłe owrzodzenia 30%.
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na ścisłą współpracę w tym względzie i służymy radą w podejmowaniu takich decyzji na etapie ich przygotowywania i prosimy o nie pomijanie nas w trakcie takich prac.

Liczymy, że nasze uwagi zostaną wzięte pod uwagę dla dobra przewlekle chorych z ranami w Polsce.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Vice-Prezes
Dr n. med. Mariusz Kózka – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Dr n. med. Anna Chrapusta – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu

Załącznik nr 1

Podstawy limitów cen

 

Identyfikator grupy limitowej Nazwa grupy limitowej Nazwa Dawka Limit ceny zł Cena detaliczna, zł Wysokość limitu finansowania, w groszach na cm2

220.1

Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne Sorbalgon

10×10 cm2

11,09

11,09

220.2

Opatrunki hydrokoloidowe Medisorb H

15×15 cm2

15,65

15,65

220.3

Opatrunki regulujace poziom wilgotności rany z dodatkami TenderWet 24

10×10 cm2

9,64

9,64

220.4

Opatrunki poliuretanowe Medisorb P

20×20 cm2

27,81

27,81

220.5

Opatrunki hydrożelowe Aqua-Gel

12×24 cm2

10,79

10,79

220.6

Opatrunki regulujace poziom wilgotności rany Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm

9×9 cm2

22,51

22,51

220.7

Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Atrauman Ag

10×20   cm2

15,65

15,65

220.8

Opatrunki z węglem aktywowanym Vliwaktiv opatrunek węglowy, chłonny , sterylny, 10x10cm

10×10 cm2

8,01

8,01

220.9

Opatrunki kolagenowe Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm

6×8 cm2

39,67

39,67

 

Załącznik 2

Wzrosty dopłat pacjentów w grupie 220.7 (powyżej 5 zł za opatrunek)

 

Grupa limitowa Nazwa, postać i dawka Cena detaliczna zgodnie z projektem obwieszczenia mającym obowiązywać od 1 listopada 2012 r. Dopłata pacjenta zgodnie z projektem obwieszczenia mającym obowiązywać od 1 listopada 2012 r. Dopłata pacjenta zgodnie z obwieszczeniem obowiązującym od 1 września 2012 r. Różnica dopłat
220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze sebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20×30 cm2

             117,01

                 84,15

36,92

               47,23  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze sebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15×15 cm2

               44,45

                 32,12

14,65

               17,47  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Biatain Ag, opatrunek piankowy ze srebrem, 15×15 cm2

               41,48

                 29,15

13,76

              15,39  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10×20 cm2

               35,39

                 24,44

11,82

             12,62  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze sebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10×10 cm2

               21,00

                 15,52

8,62

               6,90  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10×10 cm2

               20,15

                 14,67

7,78

               6,89  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Vliwaktiv Ag ,opatrunek weglowy, ze srebrem chłonny , sterylny,10x10cm, opatrunek, 10×10 cm2

               18,75

                 13,27

6,47

               6,80  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2×45 cm2

              18,15

                 13,22

7,11

               6,11  

 


 

Dotyczy: wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r.

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r, oraz ze względu na naszą wcześniejszą korespondencje ( pismo MZ-PLR-460‒15543‒20/SM/12 oraz pismo Zarządu PTLR do MZ z dnia 20.11.2012) pragniemy po raz kolejny zwrócić uwagę na nieprawidłową, naszym zdaniem, klasyfikacje opatrunków do poszczególnych grup limitowych.
Obecna kategoryzacja opatrunków przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia jest dla nas nie do końca zrozumiała, oraz w konsekwencji prowadzi do nielogicznych, według nas, limitów cen oraz dopłat pacjentów ustalanych dla poszczególnych grup. Dla przykładu zwracamy uwagę, że limit cen w grupie 220.6 Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany wynosi 28gr za cm2, czyli około 3 razy więcej niż w grupie 220.3 Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami (limit ceny w tej grupie to 10 groszy za cm2), Załącznik1.

W szczególności pragniemy odnieść się do Informacji prasowej, podpunkt 16 w części poświeconej „tańszym odpowiednikom”, oraz po raz kolejny wyrazić opinię, że opatrunki przeciwbakteryjne nieposiadające właściwości chłonnych, (które wymagają użycia oraz sfinansowania wtórnego opatrunku z tej samej, bądź z innej grupy) nie mogą być uznane za tańsze odpowiedniki (zamienniki) opatrunków, które właściwości chłonne posiadają.
W konsekwencji Obwieszczenia, limit ceny w grupie 220.7 Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra zostanie drastycznie obniżony i wyniesie 8 groszy za cm2, a pacjenci, którzy obecnie dopłacają 30% do opatrunków antybakteryjnych o właściwościach chłonnych od 1.11.2012 będą musieli do nich dopłacać około 70% ceny, Załącznik 2. Zmiana limitu cen w tej grupie spowodowałaby również, że NFZ dopłacałby mniej za opatrunki hydrowłókniste ze srebrem, niż za opatrunki hydrowłókniste bez srebra (grupa 220.1).

Niniejszym wnioskujemy o:
Zaniechanie zmian (obniżek) limitów cen dla opatrunków, a w szczególności zaniechanie drastycznej, niesłusznej oraz krzywdzącej dla pacjentów obniżki limitów ceny w grupie 220.7 Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra,
Konieczne jest zrewidowanie kategoryzacji opatrunków w celu ostatecznego i prawidłowego ich usystematyzowania – czego nie wykonanie w najbliższym czasie może doprowadzić do dalszego błędnego stosowania tańszych odpowiedników publikowanych w Obwieszczeniu.
Chcemy zaznaczyć, że jako Interdyscyplinarne Towarzystwo skupiające specjalistów różnych dyscyplin medycznych praktykujących leczenie ran przygotowaliśmy wydane w 2006 roku: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni, w 2010 r.: Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn, a w 2012 r.: Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych infekcją. Stanowią one zbiór stosowanych zasad postępowania i przyczyniły się niewątpliwie do postępu w leczeniu ran przewlekłych u pacjentów w Polsce. W tym czasie współpracowaliśmy ze specjalistami z Ministerstwa Zdrowia w pracach przygotowujących grupy limitów opatrunków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych, co znalazło zrozumienie i odzwierciedlenie w znacznym rozszerzeniu listy wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznych – przewlekłe owrzodzenia 30%.
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na dalszą ścisłą współpracę w tym względzie i służymy radą w podejmowaniu takich decyzji na etapie ich przygotowywania, czego wyrazem było przygotowanie i przedstawienie Ministerstwu Zdrowia w piśmie z dnia 20.11.2012 stanowiska i uwag na temat kategoryzacji usystematyzowania grup opatrunków obecnie refundowanych oraz propozycje uaktualnienia wykazu nowych grup lub podziału już istniejących .

Liczymy, że nasze uwagi zostaną wzięte pod uwagę dla dobra przewlekle chorych z ranami w Polsce.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Vice-Prezes
Dr n. med. Mariusz Kózka – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Dr n. med. Anna Chrapusta – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu

 

Załącznik nr 1

Podstawy limitów cen

 

Identyfikator grupy limitowej Nazwa grupy limitowej Nazwa Dawka Limit ceny zł Cena detaliczna, zł Wysokość limitu finansowania, w groszach na cm2

220.1

Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne Sorbalgon

10×10 cm2

11,09

11,09

220.2

Opatrunki hydrokoloidowe Medisorb H

15×15 cm2

15,65

15,65

220.3

Opatrunki regulujace poziom wilgotności rany z dodatkami TenderWet 24

10×10 cm2

9,64

9,64

220.4

Opatrunki poliuretanowe Medisorb P

20×20 cm2

27,81

27,81

220.5

Opatrunki hydrożelowe Aqua-Gel

12×24 cm2

10,79

10,79

220.6

Opatrunki regulujace poziom wilgotności rany Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm

9×9 cm2

22,51

22,51

220.7

Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Atrauman Ag

10×20   cm2

15,65

15,65

220.8

Opatrunki z węglem aktywowanym Vliwaktiv opatrunek węglowy, chłonny , sterylny, 10x10cm

10×10 cm2

8,01

8,01

220.9

Opatrunki kolagenowe Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm

6×8 cm2

39,67

39,67

 

Załącznik 2

Wzrosty dopłat pacjentów w grupie 220.7 (powyżej 5 zł za opatrunek)

 

Grupa limitowa Nazwa, postać i dawka Cena detaliczna zgodnie z projektem obwieszczenia mającym obowiązywać od 1 listopada 2012 r. Dopłata pacjenta zgodnie z projektem obwieszczenia mającym obowiązywać od 1 listopada 2012 r. Dopłata pacjenta zgodnie z obwieszczeniem obowiązującym od 1 września 2012 r. Różnica dopłat
220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze sebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20×30 cm2

             117,01

                 84,15

36,92

               47,23  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze sebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15×15 cm2

               44,45

                 32,12

14,65

               17,47  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Biatain Ag, opatrunek piankowy ze srebrem, 15×15 cm2

               41,48

                 29,15

13,76

               15,39  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10×20 cm2

               35,39

                 24,44

11,82

               12,62  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze sebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10×10 cm2

               21,00

                 15,52

8,62

               6,90  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10×10 cm2

               20,15

                 14,67

7,78

               6,89  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Vliwaktiv Ag ,opatrunek weglowy, ze srebrem chłonny , sterylny,10x10cm, opatrunek, 10×10 cm2

               18,75

                 13,27

6,47

               6,80  

220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra Aquacel Ag – opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2×45 cm2

               18,15

                 13,22

7,11

               6,11