Szanowni Państwo,

w dniu 10 września 2010 roku, na mocy wiążącej umowy, wydawnictwo Evereth Publishing zostało obdarzone zaufaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, przyjmując zaszczyt objęcia opieką wydawniczą kwartalnik „Leczenie Ran”, oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

Pierwszym czekającym nas, wydawcę, oraz Redakcję zadaniem było nadrobienie ponad rocznej zaległości w wydawaniu pisma oraz ponowne przypomnienie się Czytelnikom, Autorom oraz Recenzentom . W roku 2010 przyjętą wspólnie z Zarządem Towarzystwa strategią było wydanie dwóch zeszytów łączonych, które pozwoliły w miarę sprawnie nadrobić zaległości w cyklu wydawniczym oraz umożliwiły zachowanie ciągłości w jego wydawaniu.W efekcie intensywnych prac i starań Redakcji i Wydawcy, otrzymali Państwo nr 1-2/2010 oraz nr 3-4/2010. W roku 2011  trafią do Państwa rąk cztery regularne zeszyty „Leczenia Ran”. Poza wydaniami regularnymi zaplanowaliśmy także wydania suplementowe, które towarzyszyć będą wszystkim naukowym wydarzeniom Towarzystw współpracujących z czasopismem. Jedno z takich wydań będzie obecne podczas X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, który odbędzie się w dniach 19-21 maja 2011 roku w Dźwirzynie.

Zapraszamy do stałej lektury ”Leczenia Ran”, w zmienionej oprawie i nowej szacie graficznej. Liczymy na przychylne oceny, ale także otwartą konstruktywną krytykę, która pozwoli nakreślić nowy, lepszy kształt i jakość naukową publikowanych artykułów.

Poziom merytoryczny i zawartość naukowa pisma zależy przede wszystkim od zaangażowania i współpracy wszystkich Państwa – szacownych przyszłych Autorów, Recenzentów, szerokiego grona Redakcji i Rady Naukowej. Bardzo liczymy na wsparcie.

Jako Wydawca zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by „Leczenie Ran” trafiało do Państwa regularnie, a zespół wydawnictwa służył wsparciem i wszelką pomocą w codziennej współpracy.

W imieniu własnym i Redakcji gorąco zachęcamy Autorów do publikacji prac a wszystkich Czytelników do podejmowania dyskusji merytorycznych na łamach pisma.

 

W nadziei na twórczą, owocną współpracę, pozostajemy z wyrazami szacunku,

 

W imieniu Wydawcy

Mariola Piotrowska

Prezes Zarządu Evereth Publishing Sp. z o.o