Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 12 października 2018 r. w Zakopanem wybrano nowy Zarząd Główny Towarzystwa.

Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran została dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska. Powierzone przez członków PTLR stanowisko będzie piastowała przez kolejne 3 lata.

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska jest diabetologiem, ekspertem w dziedzinie stopy cukrzycowej oraz adiunktem w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dotychczas była sekretarzem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz przewodniczącą zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Natomiast Członkami Zarządu zostali: 

  • dr hab. n. med. Marek Kucharzewski (wiceprezes)
  • dr hab. n. med. Maciej Sopata (skarbnik)
  • mgr Irena Samson (sekretarz)
  • prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
  • dr hab. n. med. Anna Chrapusta.

W składzie Komisji Rewizyjnej zaś znalazły się: 

  • prof. dr. hab. n. m. Maria T. Szewczyk (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
  • dr n. o zdr. Paulina Mościcka
  • mgr Zuzanna Konrady
  • mgr Zofia Augusewicz