refundacja_newsOpublikowana przez Ministerstwo Zdrowia dnia 23 grudnia 2011 roku oraz uzupełniona 29 grudnia Lista leków zawiera spis wszystkich refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne (jak opatrunki i paski) dostępne w aptece na receptę. Udostępniamy Państwu wyciąg listy obejmujący opatrunki specjalistyczne. Mamy nadzieję, że wyciąg ten bedzie pomocny w Państwa codziennej pracy.