lr_pkt_newsSzanowni Autorzy, Drodzy Czytelnicy!

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie.

 

Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę. Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo – Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy! Redakcja i Wydawca