Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk oraz prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień to autorzy książki wydanej w 2019 r. przez wydawnictwo PZWL pt. „Leczenie ran przewlekłych”. Książka jest drugim, uaktualnionym wydaniem publikacji, która porusza teoretyczne i praktyczne podstawy leczenia ran przewlekłych.

W publikacji zostały omówione takie kwestie merytoryczne, jak: proces gojenia się ran przewlekłych, zakażenia ran przewlekłych, żywienie w profilaktyce i leczeniu ran, owrzodzenie żylne, ból przewlekły w owrzodzeniu goleni, patogeneza zespołu stopy cukrzycowej, leczenie ran odleżynowych.

Książka jest zgodna z wymaganiami kształcenia przed- i podyplomowego dla lekarzy i pielęgniarek. Uwzględniono w niej interdyscyplinarne ujęcie problematyki gojenia ran przewlekłych wg Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran oraz Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Poruszone są w niej również zagadnienia, które dotyczą przyczyn powstawania ran przewlekłych i czynników ryzyka. Uwzględniając najnowsze metody postępowania ogólnego i miejscowego, a także zalecenia w tym zakresie proces gojenia się ran został przedstawiony tu szczegółowo.

Zachęcamy do lektury!