Kwartalnik Leczenie Ran

„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.

„Leczenie Ran” jest własnością Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i bardzo ważnym elementem jego działalności dydaktycznej oraz platformą interdyscyplinarnej dyskusji naukowej. O jego randze i unikatowości świadczy fakt, że stało się ono w 2005 roku również oficjalnym pismem naukowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw, publikowane są także rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA). Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

Afiliacje

Oficjalne pismo naukowe:

ptlr_afiliacje

 

Indeksowane w:

CINAHL/EBSCO
Index Copernicus
Polskiej Bibliografii Lekarskiej
Crossref
EmCare

Po jedenastu latach istnienia „Leczenie Ran” według nowych kryteriów oceny, może poszczycić się

5 punktami w ocenie MNiSzW za rok 2014.