ptlr-bydgoszcz-2012

Informacje ogólne

IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

„Twórzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych”

Data: 4-6 października 2012 r.
Miejsce obrad: Bydgoszcz, Opera Nova

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, który odbędzie się 4–6 października 2012 r. w Bydgoszczy. W Kongresie uczestniczyć będą wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, w tym również z Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną przewlekłą. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych.
Motto Kongresu: Twórzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych

Wiodącym tematem Kongresu będzie szeroko rozumiana opieka nad chorym z raną przewlekłą, w tym:
- diagnostyka i możliwości leczenia operacyjnego ran przewlekłych o różnej etiologii,
- postępowanie interdyscyplinarne w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni, przewlekłych owrzodzeń kończyn dolnych o różnej etiologii, w tym stopy cukrzycowej, odleżyn, oparzeń, ran przewlekłych pourazowych i innych,
- metody gojenia miejscowego,
- mikrobiologia rany przewlekłej,
- problematyka bólu w gojeniu ran,
- modele opieki,
- profilaktyka i edukacja.

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran będzie interdyscyplinarną platformą wymiany doświadczeń naukowych, a także źródłem wiedzy o najnowszych osiągnięciach w kraju i za granicą. Zapraszając Państwa do pięknej Opery w gościnnej Bydgoszczy, jesteśmy przekonani, że zarówno program naukowy, szkoleniowy, jak i towarzyski spełni Państwa oczekiwania.


Serdecznie zapraszam!

prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

 

 

 

Komitet Naukowy

Komitet naukowy

Przewodniczący:
prof. Arkadiusz Jawień

 

 

 

 

Vice-przewodnicząca:
prof. Maria T. Szewczyk

 

 

 

Członkowie:

dr Marzenna Bartoszewicz
prof. Andrzej Dorobisz
prof. Eugenia Gospodarek
dr hab. Marek Kawecki
dr hab. Maria Kózka
prof. Marek Kucharzewski
prof. Jacek Łuczak
prof. Marek Maruszyński
prof. Grzegorz Oszkinis
prof. Waldemar Placek
prof. Zbigniew Rybak
dr hab. Maciej Sopata
prof. Walerian Staszkiewicz
prof. Maria T. Szewczyk
prof. Wojciech Witkiewicz

 

Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny

Maria T. Szewczyk - przewodnicząca
Arkadiusz Jawień - vice-przewodniczący
Maciej Sopata - vice-przewodniczący

Anna Chrapusta
Marek Kucharzewski
Irena Samson
Anna Sobieszek-Kundro
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Katarzyna Malinowska
Zofia Augusewicz
Anna Małkowska
Justyna Cwajda-Białasik
Paulina Mościcka
Katarzyna Cierzniakowska
Artur Szotkiewicz
Paweł Brazis
Radosław Piotrowicz
Bartosz Fórmankiewicz
Elżbieta Hancke
Łukasz Woda


Miejsce Obrad

Miejsce obrad

Bydgoszcz, Opera Nova, ul. Marszałka Focha 5


Ważne Terminy

Ważne terminy

Termin nadsyłania streszczeń: do 30 czerwca 2012 r.
Termin zgłaszania uczestnictwa oraz wniesienia opłaty konferencyjnej: do 24 września 2012 r. (po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Konferencji)


Termin potwierdzenia przyjęcia pracy i kwalifikacji do prezentacji: do 15 sierpnia 2012
Rozpoczęcie konferencji: 4 października 2012
Zakończenie konferencji: 6 października 2012

Program Konferencji

Czwartek, 4 października 2012 r.

 

 

Sala Widowiskowa

09:00 — 10:30

SESJA 1. OPARZENIA

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki, dr n. med. Anna Chrapusta

09:00 — 09:10

Naturalna macierz pozakomórkowa w leczeniu oparzeń

dr n. med. Wojciech Łabuś, dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła, Diana Hoff-Lenczewska, dr n. med. Justyna Glik, prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki, dr n. med. Mariusz Nowak (Siemianowice Śląskie)

09:10 — 09:20

Skojarzone leczenie piorunujących infekcji tkanek miękkich w materiale Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki, dr n. med. Justyna Glik, lek. med. Mariusz Maj, Karolina Mikuś, Grzegorz Knefel, Bogusław Podlewski, Marcin Gierek, dr n. med. Mariusz Nowak (Siemianowice Śląskie)

09:20 — 09:40

Polihexanid w leczeniu ran oparzeniowych – wykład sponsorowany

dr n. med. Ryszard Mądry (Łęczna)

09:40 — 10:00

Infekcja w obrębie rany oparzeniowej. Metody leczenia i prewencji – doświadczenia własne

dr n. med. Jerzy Sikorski (Poznań)

10:00 — 10:20

Toaleta pacjenta z ranami oparzeniowymi

mgr Marzena Korbecka-Paczkowska (Warszawa)

10:20 — 10:30

Skłonność do posocznicy, ostre zakażenia tkanek i opóźnione gojenie ran zakażonych mogą być zależne od polimorfizmu w TNFa G308A i TNFβ G252A i CCR2 G190A, CD14 C159T i TLR2 G2259A i C2029T, TLR4 A1036G i T1336C i G25C TGFβ

prof. dr hab. n. med. Waldemar L. Olszewski, prof. dr hab. n. med. Marek Durlik, Joanna Rutkowska (Warszawa)

10:30 — 11:00

przerwa na kawę

11:00 — 12:40

SESJA 2. STOPA CUKRZYCOWA WYZWANIEM XXI WIEKU

Moderatorzy: dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz

11:00 — 11:15

Aktualne wytyczne w zakresie leczenia zespołu stopy cukrzycowej

dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska (Warszawa)

11:15 — 11:40

Rewaskularyzacja naczyniowa w zespole stopy cukrzycowej

prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz (Warszawa)

11:40 — 12:00

Ambulatoryjna opieka nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej

dr n. med. Piotr Liszkowski, Adam Węgrzynowski, Jacek Soska (Poznań)

12:00 — 12:10

Edukacja i profilaktyka w zespole stopy cukrzycowej

mgr Maria Jarmuszczak (Poznań)

12:10 — 12:20

Aspekty praktyczne i odrębności techniki NPWT w leczeniu najcięższych ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej

lek. med. Marcin Tusiński, lek. med. Sebastian Borys, mgr Ilona Kawa (Kraków)

12:20 — 12:40

Nowoczesne leczenie ran - lavaseptyka i antyseptyka – wykład sponsorowany

dr n. med. Maciej Chwała (Kraków)

12:40 — 14:00

lunch

14:00 — 15:00

SESJA 3. VARIA

Moderatorzy: dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro, prof. dr hab. Andrzej Szawłowski

14:00 — 14:20

Leczenie ran nowotworowych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski (Warszawa)

14:20 — 14:35

Zmiany zapalne w przebiegu leczenia ran przewlekłych – spojrzenie dermatologa

dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro (Elbląg)

14:35 — 14:50

Ocena i dobór miejscowego leczenia w odniesieniu do ilości wysięku w ranie

dr n. med. Grzegorz Michalski (Elbląg)

14:50 — 15:00

Bakteriologia żylaków i owrzodzenia podudzi – ich przypuszczalna rola w patogenezie zmian skórnych

prof. dr hab. n. med. Waldemar L. Olszewski, Maria Mościcka-Wesołowska, Ewa Swoboda, Marzanna Zaleska, prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak (Warszawa)

15:00 — 15:30

przerwa na kawę

15:30 — 17:00

SESJA 4. WYTYCZNE GRUPY EKSPERTÓW PTLR W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA MIEJSCOWEGO I OGÓLNEGO W RANACH OBJĘTYCH PROCESEM INFEKCYJNYM

Moderatorzy: dr n. med. Marzenna Bartoszewicz, dr n. med. Mariusz Kózka

15:30 — 15:50

Postępowanie w ranach zagrożonych i objętych procesem infekcyjnym – spojrzenie klinicysty

dr n. med. Mariusz Kózka (Kraków)

15:50 — 16:25

Diagnostyka i leczenie miejscowe rany przewlekłej objętej procesem infekcyjnym w świetle obowiązujących wytycznych

dr n. med. Marzenna Bartoszewicz (Wrocław)

16:25 — 16:45

Najnowsze zalecenia w stosowaniu antybiotykoterapii ogólnej w ranach przewlekłych

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)

16:45 — 17:00

Zakażenie kości w zespole stopy cukrzycowej – standard postępowania

dr n. med. Anna Korzon-Burakowska (Gdańsk)

17:00 — 18:00

SESJA 5. RANY PRZEWLEKŁE O RÓŻNEJ ETIOLOGII – SESJA INTERAKTYWNA

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

 

Interaktywna analiza przypadków – wybór metody leczenia

19:30

Uroczyste otwarcie Kongresu i poczęstunek

 

Piątek, 5 października 2012 r.

 

Sala Widowiskowa

08:30 — 10:00

SESJA 6. POSTĘPY W LECZENIU RAN ZAINFEKOWANYCH
Sesja firmy Smith&Nephew

Moderatorzy: dr Chris Roberts

08:30 — 09:00

The use of effective interventional approaches in controlling Healthcare Associated Infectionsthe role of topical antimicrobials that hit hard and hit fast

dr Chris Roberts

09:00 — 09:20

The role of Negative Pressure Wound Therapy in effective wounds treatment

dr Elizabeth Huddleston

09:20 — 09:40

Znaczenie nowoczesnych technik leczenia w przypadku ran zainfekowanych

dr Katarzyna Grygiel

09:40 — 10:00

The value of Advanced Dressings and devices in the Management of Complex Wounds

dr Sara Rowan

 

Sala Kameralna

08:30 — 10:00

SESJA 7. WARSZTATY SZKOLENIOWE
Doskonalenie umiejętności „Chory z raną przewlekłą”

08:30 — 09:15

Nie ma panaceum, jest system. Dobór odpowiedniego opatrunku

Dorota Tylus (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych)

09:15 — 10:00

Pomiar wskaźnika kostka-ramię.
Warsztaty Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

mgr Paulina Mościcka, Elżbieta Hancke, Łukasz Woda (Bydgoszcz)

10:00 — 10:30

przerwa na kawę

 

Sala Widowiskowa

10:30 — 12:00

SESJA 8. CZY MOŻLIWE JEST SKUTECZNE LECZENIE RAN
PRZEWLEKŁYCH?
sesja firmy Schülke

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Maciej Sopata

10:30 — 11:00

Czy leczenie owrzodzeń żylnych goleni musi być ekonomicznym fiaskiem? Porównanie sposobów leczenia – ocena przypadków

dr n. med. Grzegorz Krasowski (Opole)

11:00 — 11:15

Ocena skuteczności i przydatności kompleksowej terapii w leczeniu ran przewlekłych – aspekt kliniczny i mikrobiologiczny

dr hab. n. med. Maciej Sopata (Poznań)

11:15 — 11:30

Koncepcje leczenia ran – spojrzenie mikrobiologa

dr n. med. Marzenna Bartoszewicz (Wrocław)

11:30 — 12:00

Nowy model leczenia ran – otwórz się na inne możliwości

mgr Marzena Korbecka-Paczkowska (Warszawa)

12:00 — 13:00

lunch

13:00 — 14:30

SESJA 9. BÓL W RANIE JAKO WYZWANIE TERAPEUTYCZNE
sesja firmy ConvaTec

Moderatorzy: dr hab. n. med. Robert Gasik, dr hab. n. med. Marek Kucharzewski

13:00 — 13:40

Problem bólu u pacjentów z ranami

dr hab. n. med. Robert Gasik (Warszawa)

13:40 — 14:10

Wpływ zastosowania opatrunku nowej generacji na zmniejszenie dolegliwości bólowych u chorych z owrzodzeniem żylnym podudzi – obserwacja własna

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski (Zabrze)

14:10 — 14:30

Stop bolesnym zmianom opatrunków

mgr Patryk Martynus (ConvaTec)

14:30 — 15:00

przerwa na kawę

15:00 — 16:30

SESJA 10. SESJA MIĘDZYNARODOWA:
LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH WYZWANIEM DLA MEDYCYNY XXI W.

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień i przedstawiciel European Wound Management Association

 

prof. Keith Harding (Cardiff)

 

prof. Salla Maria Seppänen (Mikkeli)

 

Management of wound exudate, infection and the role of dressing

prof. Keith Cutting (London)

 

Zn-Hyaluronan a versatile and effective player in chronic and acute wound healing

prof. Istvan Juhasz (Budapest)

16:45 — 18:15

Walne Zebranie Członków PTLR

20:00 — 24:00

Wieczór towarzyski

 

Sobota, 6 października 2012 r.

 

Sala Widowiskowa

09:00 — 10:30

SESJA 11. PROBLEM KLINICZNY VS MOLEKULARNY OWRZODZEŃ ŻYLNYCH GOLENI

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Dorobisz, dr n. med. Tomasz Grzela (Bydgoszcz), dr n. med. Tomasz Grzela (Warszawa)

09:00 — 09:45

Etiopatogeneza owrzodzeń żylnych goleni. Dr Grzela vs dr Grzela – spojrzenie kliniczne vs molekularne

dr n. med. Tomasz Grzela (Bydgoszcz), dr n. med. Tomasz Grzela (Warszawa)

09:45 — 10:00

Niegojące się owrzodzenia żylne: keratynocyty, skóra właściwa, ziarnina – gdzie przyczyna

prof. dr hab. n. med. Waldemar L. Olszewski, dr n. med. Hanna Gałkowska (Warszawa)

10:00 — 10:10

Pomiar wskaźnika kostka/ramię – rola pielęgniarki w diagnostyce

mgr Paulina Mościcka, prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk (Bydgoszcz)

10:10 — 10:20

Pomiar doznań bólowych u chorych z owrzodzeniem kończyn dolnych o etiologii naczyniowej

dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik (Bydgoszcz)

10:20 — 10:30

Zastosowanie deksametazonu w leczeniu chorych z owrzodzeniami podudzi na tle przewlekłej choroby żylnej

Edward Chorążka, prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Dorobisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tukiendorf (Opole, Wrocław, Gliwice)

10:30 — 11:00

przerwa na kawę

11:00 — 12:30

SESJA 12. SESJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO I POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN:
OWRZODZENIA ŻYLNE GOLENI – PUNKT WIDZENIA FLEBOLOGA

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

11:00 — 11:15

Leczenie owrzodzeń żylnych goleni – co na to konsensus?

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień (Bydgoszcz)

11:15 — 11:30

Rola terapii miejscowej w leczeniu owrzodzeń żylnych

prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk (Bydgoszcz)

11:30 — 11:45

Leczenie uciskowe w terapii owrzodzeń żylnych goleni – od teorii do praktyki, co nowego w terapii uciskowej?

dr hab. n. med. Marian Simka (Pszczyna)

11:45 — 12:00

Wskazania i możliwości leczenia chirurgicznego chorych z owrzodzeniem żylnym goleni

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek (Katowice)

12:00 — 12:15

Skleroterapia w leczeniu owrzodzenia żylnego goleni

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak (Wrocław)

12:15 — 12:30

Farmakoterapia w leczeniu owrzodzenia żylnego goleni

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński (Poznań)

12:30 — 13:30

lunch

13:30 — 14:45

SESJA 13. ZASADY PROFILAKTYKI I LECZENIA ODLEŻYN

Moderatorzy; dr hab. n. med. Maciej Sopata, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

13:30 — 13:50

Rekomendacja wytycznych Zasady profilaktyki i leczenia odleżyn –zespołu ekspertów przy PTLR

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska (Bydgoszcz)

13:50 — 14:10

Wykorzystanie kinezyterapii i fizykoterapii w usprawnianiu chorego zagrożonego rozwojem odleżyn

dr n. med. Anna Spannbauer, dr Piotr Mika, Jolanta Jaworek, Arkadiusz Berwecki (Kraków)

14:10 — 14:20

Opieka i leczenie odleżyn u pacjentów terminalnych w warunkach ambulatoryjnych

mgr Sylwia Rogowska (Konin)

14:20 — 14:30

Wybrane czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych operowanych

mgr Aleksandra Popow (Bydgoszcz)

14:30 — 14:45

Problem odleżyn w Polsce i Wielkiej Brytanii

Anna Chmaro (Londyn)

14:45 — 15:15

przerwa na kawę

15:15 — 16:45

SESJA 14. VARIA

Moderatorzy: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, dr n. med. Mariusz Kózka

15:15 — 15:30

Rola wybranych pierwiastków w procesie gojenia ran

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, dr n. med. Mariusz Kózka (Zabrze)

15:30 — 15:45

Rany tkanek miękkich wywołują odpowiedź układu limfatycznego

prof. dr hab. n. med. Waldemar L. Olszewski, dr n. med. Jarosław Ćwikła, mgr Marta Cąkała-Jakimowicz (Warszawa)

15:45 — 16:00

Owrzodzenia podudzi – przyczyny powstawania. Spojrzenie dermatologa

dr n. med. Zbigniew Karaś (Poznań)

16:00 — 16:15

Nowa technika rekonstrukcyjna w ubytkach czaszki i skalpu sięgających 1/3 powierzchni głowy

dr n. med. Anna Chrapusta (Kraków)

16:15 — 16:30

Epidermolysis Bullosa jako przyczyna ostrego i przewlekłego bólu o różnej etiologii – problem wciąż nierozwiązany

dr n. med. Joanna Jutkiewicz-Sypniewska, Szymon Wilk, Magdalena Plewko (Warszawa)

16:30 — 16:45

Wyniki wieloetapowego leczenia ran przewlekłych klatki piersiowej z zapaleniem tkanek miękkich śródpiersia i kości mostka u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych (15 min)

dr n. med. Justyna Glik, prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki, Grzegorz Knefel, Teresa Bernad-Wiśniewska, lek. med. Piotr Sopolski, dr n. med. Mariusz Nowak (Siemianowice Śląskie)

16:45 — 17:00

Zakończenie IV Kongresu PTLR

 

Zgłaszanie Uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa

W biurze organizatora:

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W systemie rejestracji organizatora

Opłaty Konferencyjne

Opłaty konferencyjne

członkowie PTLR
lekarze - 550 zł
(w przypadku zgłoszenia do 30.06.2012 r.); 650 zł (dla zgłoszeń od 1.07.201 2r.); 700 zł (opłata na miejscu)
pielęgniarki - 350 zł (w przypadku zgłoszenia do 30.06.2012 r.); 450 zł (dla zgłoszeń od 1.07.2012 r.); 550 zł (opłata na miejscu)
pozostałe zawody medyczne - 450 zł
(w przypadku zgłoszenia do 30.06.2012 r.); 550 zł (dla zgłoszeń od 1.07.2012 r.); 600 zł (opłata na miejscu)

pozostali uczestnicy
lekarze - 650 zł
(w przypadku zgłoszenia do 30.06.2012 r.); 700 zł (dla zgłoszeń od 1.07.201 2r.); 750 zł (opłata na miejscu)
pielęgniarki - 450 zł (w przypadku zgłoszenia do 30.06.2012 r.); 500 zł (dla zgłoszeń od 1.07.2012 r.); 700 zł (opłata na miejscu)
pozostałe zawody medyczne - 550 zł
(w przypadku zgłoszenia do 30.06.2012 r.); 600 zł (dla zgłoszeń od 1.07.2012 r.); 650 zł (opłata na miejscu)

osoba towarzysząca - 150 zł

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:
– wstęp na sesje plenarne, sympozja, warsztaty, wystawę
– teczki z materiałami konferencyjnymi
– kawę i lunch
– udział w inauguracji i koktajlu powitalnym

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:
– kawę i lunch
– udział w inauguracji i koktajlu powitalnym

Wpłaty prosimy kierować na rachunek:

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem KLR + imię i nazwisko uczestnika).


Biuro Organizatora

Biuro organizatora

Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00


Nadsyłanie Streszczeń

Nadsyłanie streszczeń

Streszczenia zostaną wydrukowanie w suplemencie czasopisma „Leczenie Ran” dedykowanym bezpośrednio wydarzeniu po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji.

Streszczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej w formacje *.rtf na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na stronie kwartalnika Leczenie Ran (http://bydgoszcz2012.leczenieran.com.pl) za pomocą formularza.


Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać takie elementy jak: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe.
Streszczenie prac poglądowych poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie powinno zawierać cel pracy i tak jak wyżej słowa kluczowe. Streszczenie w wersji polskiej i angielskiej nie powinno przekroczyć 500 słów.

Poniżej prezentujemy przykład:Istnieje również możliwość publikacji w kwartalniku „Leczenie Ran” pełnych prac, które otrzymają pozytywne recenzje.


zgo-streszczenie-bydgoszcz-2012


Zaakceptowane wystąpienia plakatowe

Prace zakwalifikowane do sesji plakatowej:

1. Schemat wielospecjalistycznego leczenia chorych ze stopą cukrzycową w doświadczeniu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Marek Kawecki 1,2, Justyna Glik 1, Piotr Sopolski 1, Bogusław Podlewski 1, Marek Grabowski 1, Mariusz Maj 1, Grzegorz Knefel 1, Mariusz Nowak 1
1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

2. Miejsce opatrunku z pianki poliuretanowej nasączonej siarczanem srebra w leczeniu infekcji ran przewlekłych
Marek Kawecki 1,2, Justyna Glik 1, Piotr Sopolski 1, Mariusz Maj 1, Mariusz Nowak 1
1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

3. Rola ozonu w miejscowym leczeniu ran przewlekłych – na materiale Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Karolina Mikuś1 , Marek Kawecki 1,2, Maria Dudzik 1, Anna Nowak-Wróżyna 1, Joanna Białożyt 1, Henryk Lendor 1, Malwina Nowak-Mikuś 1, Mariusz Nowak 1
1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

4. Zastosowanie hirudoterapii i larwoterapii w leczeniu ran pourazowych
Krzysztof Lenart
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Kolbuszowej

5. Leczenie infekcji grzybiczych u chorych z ranami przewlekłymi po oparzeniach
Justyna Glik 1, Marek Kawecki 1,2, Agnieszka Klama-Baryła 1, Mariusz Maj 1, Mariusz Nowak 1
1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

6. Zastosowanie terapii komórkowej w leczeniu ran przewlekłych w materiale Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach
Marek Kawecki 1,2, Agnieszka Klama-Baryła 1, Wojciech Łabuś 1, Diana Hoff-Lenczewska 1, Justyna Glik 1, Mariusz Nowak 1
1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

7. Rola cytokin w procesie gojenia ran
Marek Kucharzewski, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Mariusz Kózka
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze

8. Zastosowanie srebra w leczeniu ran
Marek Kucharzewski, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Mariusz Kózka
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze

9. Porównanie wpływu systemu VAC i opatrunków hydropolimerowych na stopień oczyszczenia owrzodzenia żylnego goleni – opis przypadku
Dominik A. Walczak, Rajmund Jaguścik, Leokadia Kozaczek, Piotr W. Trzeciak

10. Porównanie wpływu preparatów zawierających octenidynę i srebro jonowe na leczenie ran przewlekłych goleni w przebiegu przewlekłej choroby żylnej
Grzegorz Krasowski, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Rybak, Artur Kurzeja, Sławomir Tomasz Rowiński, Robert Wajda, Wojciech Kornacki, Jarosław Kalemba, Marek Glinka, Karolina Kotysz, Jarosław Buchla, Bogumiła Wasylenki, Maciej Miodoński, Marzena Bartoszewicz, Adam Junka, Danuta Smutnicka, Małgorzata Olejniczak-Nowakowska, Waldemar Szelka, Andrzej Tukiendorf

11. Opieka nad pacjentami z epidermolysis bullosa – wciąż nierozwiązany problem w Polsce
Joanna Jutkiewicz-Sypniewska 1, Bartłomiej Noszczyk 2, Magdalena Plewko 1, Szymon Wilk 1
1 Oddział Chirurgii Dziecięcej, Szpital Dziecięcy im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie
2 Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

12. Otwarte, jednoośrodkowe badanie porównawcze oceniające bezpieczeństwo i skuteczność alginożelu Flaminal®Forte w leczeniu przewlekłych owrzodzeń żylnych
Tomasz Grzela 1,2, Philippe Sollie 3
1 Pracownia Biologii Molekularnej Zakładu Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2 Centrum Flebologii, Warszawa
3 FlenPharma, Kontich, Belgia

13. Postępowanie z raną: od kolonizacji do zakażenia
Zofia Prażak
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14. Najnowsze płynne antyseptyki utleniające w leczeniu ran – podstawy fizykochemiczne i doświadczenia własne
Marcin Tusiński
Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

15. Kompleksowe postępowanie z raną kończyn dolnych
Agnieszka Głuszczak
Przychodnia Leczenia Ran i Pielęgnacji Stóp „Centrum Stopy”, Łódź, Warszawa

16. Częstość występowania odleżyn wśród pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
I. Wróblewska, K. Kloc
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Bacteria, bone, fracture
17. Bacteria in non-healing closed bone fracture callus
G. Szczesny 1, W.L. Olszewski 1,2, E. Swoboda 3
1 Medical Research Centre, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
2 Central Clinical Hospital, Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland
3 Department of Microbiology, Medical University, Warsaw, Poland


Bacteria, diabetes, ulcers
18. Epidemiology and prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis in patients with diabetic foot ulcers: focus on the differences between species isolated from individuals with ischemic versus neuropathic foot ulcers
H. Galkowska 1, A. Podbielska 1, W.L. Olszewski 1,4, Ewa Stelmach 1,2, Miroslaw Luczak 2, Grzegorz Rosinski 3, Waldemar Karnafel 3
1 Department of Surgical Research & Transplantology, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
2 Department of Medical Microbiology
3 Department of Gastroenterology & Metabolic Diseases, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland
4 Central Clinical Hospital, Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland

Wound, granulocytes, healing
19. In vitro blood immune cell adherence test to wound tissue reveals subsets participating in healing
M. Zaleska 1, W.L. Olszewski 1,2
1 Medical Research Centre, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
2 Central Clinical Hospital, Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland

Keratinocyte, stem cells, wound
20. Searching for keratinocyte stem cells
W.L. Olszewski 1,2, A. Doamszewska 1, B. Szymanska 1, M. Zaleska 1
1 Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
2 Central Clinical Hospital, Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland

Bacteria, atherosclerotic, arteries
21. Foot skin bacteria may aggravate inflammatory and occlusive changes in atherosclerotic arteries of lower limbs
W.L. Olszewski 1,2, P. Andziak 2, M. Mościcka-Wesołowska 1, M. Zaleska 1, E. Swoboda 3, E. Stelmach 1,3
1 Medical Research Centre, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
2 Central Clinical Hospital, Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland
3 Department of Microbiology, Medical University, Warsaw, Poland

Lymph, growth factors, keratinocyte
22. Regulation of tissue fluid/lymph cytokines and growth factors of human keratinocyte proliferation and differentiation
A. Domaszewska-Szostek 1, M. Zaleska 1, W.L. Olszewski 1,2,3
1 Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
2 Central Clinical Hospital, Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland
3 The Norwegian Radiumhospital – Rikshospitalet, Oslo, Norway

23. Zastosowanie zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w profilaktyce i leczeniu ran
Zuzanna Konrady
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ZOZ Poznań-Jeżyce, Poznań

24. Wykorzystanie metod inżynierii tkankowej w leczeniu ran przewlekłych w materiale Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach (CLO)
Agnieszka Klama-Baryła 1, Marek Kawecki 1,2, Wojciech Łabuś 1, Diana Hoff - Lenczewska 1, Justyna Glik 1, Mariusz Nowak 1, Marcin Gierek 1, Kazimierz Cieślik 3
1Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Polska.
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsko-Białej, Polska.
3 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

25. Leczenie przewlekłych owrzodzeń żylnych przy pomocy implantu chirurgicznego Suprathel
lek med. Wojciech Panz, mgr Beata Rzeszótko

26. Leczenie oparzeń termicznych IIB/III przy pomocy opatrunku Suprathel
lek med. Wojciech Panz, mgr Beata Rzeszótko, lek med. Marian Leszczyński
Oddział Chirurgii Ogólnej PSzS w Nowym Targu

27. Praktyczne aspekty opieki nad raną oparzeniową oraz ranami przewlekłymi przy zastosowaniu implantu chirurgicznego Suprathel
mgr Beata Rzeszótko, lek med. Wojciech Panz

 

UWAGA!!!
Prosimy o przygotowanie plakatów (wydruk) o wymiarach 70x100cm. (szer. x wys.).

Prace będzie można wywiesić 4 października br. od godz. 8.00-9.30
Plakaty powinny zostać usunięte przez autorów 6 października br. do godz. 17.30.
Plakaty, które nie zostaną usunięte, będą po konferencji niszczone.


Dodatkowe informacje

Szczegóły w późniejszym terminie
 
Partnerzy serwisu:

  convatecconvatecconvatecNewsletter

...
Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności
Projekt i wykonanie Evereth Publishing