Szanowni Państwo

Gdy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię naszych spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością. W chwili obecnej, przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu i wiedzy, terapia podciśnieniowa stała się powszechnie akceptowanym, dobrze znanym, często rekomendowanym sposobem leczenia rozmaitych ran i zaburzeń gojenia. Poszukujemy dla niej nowych zastosowań, pracujemy na coraz lepszym sprzęcie, doskonalimy technikę zakładania opatrunków. „Ciąg dalszy” dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań telemedycznych w leczeniu ran, zaczynamy stosować nieinwazyjną diagnostykę rany pod kątem obecności zakażenia, wdrażamy nowe schematy antybiotykoterapii, poszerzamy możliwości diagnostyczne o genotypowanie bakterii w ranie. Pokażemy to wszystko na naszym kolejnym spotkaniu. Nastawimy się tym razem jeszcze bardziej na interaktywność i praktyczność działań. Nowe miejsce i nowa formuła konferencji będą olbrzymim wyzwaniem, ale tez motywacją by zrobić spotkanie, jakiego jeszcze nie było. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że będziemy mogli wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami i kontynuować liczne mniej i bardziej sformalizowane formy współpracy. I to jest chyba największa wartość naszych spotkań. Serdecznie zapraszamy do kontynuacji, czekamy na Państwa w Poznaniu. Niech się rany boją…

W imieniu organizatorów
Tomasz Banasiewicz

Strona konferencji: http://bit.ly/terapia-podcisnieniowa

Termin:
2–3 marca 2018 r.

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu