Konferencja w całości poświęcona problematyce ran

European Wound Management Association (EWMA) już po raz siódmy organizuje międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową, podczas której eksperci z całego świata dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem związanymi z tak wymagającą dziedziną, jaką jest profilaktyka i leczenie ran i oparzeń. Podczas kolejnego spotkania, zorganizowanego w Göteborgu w Szwecji, uczestnicy zyskają wyjątkową możliwość zapoznania się m.in. z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi terapii trudno gojących się ran, nowoczesnymi metodami leczenia, różnymi aspektami telemedycyny w kontekście postępowania z ranami oraz wyzwaniami związanymi z opieką domową nad pacjentem z odleżynami. Konferencja #EWMA2019 odbędzie 5–7 czerwca 2019 roku, a Organizatorzy gorąco zachęcają do uczestnictwa wszystkich tych, którym problematyka zaopatrywania trudno gojących się ran nie jest obca w codziennej pracy.

Zgłoś swoją prezentację!

Osoby, które chciałaby przedstawić na scenie międzynarodowej wyniki swoich badań bądź podzielić się doświadczeniem związanym z opieką nad ranami, do 1 grudnia 2018 roku mogą zgłaszać streszczenia swoich prezentacji. Organizatorzy przewidują trzy możliwe warianty: prezentacja ustna, prezentacja plakatu w formie elektronicznej oraz wystawienie plakatu w formie papierowej. Przesłana do akceptacji praca musi mieścić się w jednej z wyznaczonych kategorii: rany ostre, środki przeciwdrobnoustrojowe, basic science, oparzenia, sprzęt medyczny i zabiegi, zespół stopy cukrzycowej, opatrunki, edukacja, e-zdrowie, ekonomika i ogólna sytuacja zdrowotna, opieka domowa, zakażenia, owrzodzenia nóg, leczenie ujemnym ciśnieniem, odżywianie, ból, odleżyny, profilaktyka, jakość życia, ocena ran, studium przypadku (tylko elektroniczne plakaty), profesjonalna komunikacja (tylko elektroniczne plakaty).

Swoje prezentacje można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: http://ewma.org/it/ewma-conference/2019/scientific/abstractsubmission-4512/

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie EWMA: http://ewma.org/dk/ewma-conference/2019/