zakopane_newsSzanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity”. Intencją tego spotkania jest szersza kontynuacja edukacji w ramach projektu prowadzonego w ścisłej współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, dedykowanemu lokalnemu środowisku medycznemu, które w codziennej praktyce zmaga się z trudną problematyką leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się. Od 2014 roku w cyklach regionalnych konferencji jednodniowych zorganizowanych wspólnie z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek Położnych udział wzięło ponad 3300 uczestników.

Z uwagi na ciągłe zainteresowanie środowiska formuła spotkań jednodniowych będzie prowadzona również w 2017 roku, jednakże nabyte przez nas doświadczenie pokazało, że zapotrzebowanie na edukację w tym zakresie jest dużo większe, stąd idea tej konferencji  – prezentacja faktów opartych na wytycznych i rekomendacjach naukowych i wskazywanie błędów w leczeniu, obalanie mitów niestety jeszcze mocno zakorzenionych w środowisku.

Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy lekarzy różnych specjalności, pielęgniarki i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej praktyce stykają się z problematyką leczenia ran o różnej etiologii, zarówno w opiece szpitalnej, jak również ambulatoryjnej i domowej.

Poza sesjami wykładowymi organizatorzy zapraszają również do udziału w tematycznych warsztatach szkoleniowych oraz panelach dyskusyjnych.

Mamy nadzieję, że proponowana tematyka wzbudzi Państwa zainteresowanie. Serdecznie zapraszamy, informując jednocześnie, iż liczba uczestników jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału!

Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski

podpis_mkucharzewski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Wiodące tematy wykładów i warsztatów:

▶    Problematyka leczenia ran o różnej etiologii (owrzodzenia, odleżyny, stopa cukrzycowa, oparzenia)
w świetle obowiązujących wytycznych
▶    Ogólne i miejscowe postępowanie z raną przewlekłą
▶    Antyseptyka i opatrunki
▶    Mikrobiologiczny aspekt leczenia rany przewlekłej
▶    Leczenie podciśnieniem – terapia NPWT
▶    Kompresjoterapia
▶    Inne techniki i metody wspomagające gojenie ran