Członkostwo

Jak zostać członkiem PTLR?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją na adres siedziby PTLR podany w deklaracji. Deklarację można także przekazać bezpośrednio (lub listownie) sekretarzowi Stowarzyszenia.

Bardzo uprzejmie prosimy o podanie w deklaracji dokładnych danych adresowych oraz adresu e-mail i telefonu kontaktowego. Po rozpatrzeniu deklaracji na posiedzeniu Zarządu i przyjęciu zgłaszającego się w poczet członków PTLR, zostanie wysłana pisemna informacja potwierdzająca z prośbą o dokonanie opłaty wpisowego oraz składki członkowskiej. Składka na rok 2019 wynosi 60,00 PLN (sześćdziesiąt złotych), a wpisowe 1,00 PLN (jeden złoty).

Warto podkreślić, że członkowie PTLR otrzymują bezpłatną prenumeratę kwartalnika Leczenie Ran – oficjalnego pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Towarzystwa:
Bank Millennium SA
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
Nr konta: 74 1160 2202 0000 0000 3978 9745

Aby zgłosić chęć członkostwa, prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub pobranie w wniosku w formacie:

Wniosek PDF Wniosek RTF

 

* Pola wymagane


Praca zawodowa

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż miejsca pracy)