Page loading

loading icon
III Konferencja “Flebologia na Kalatówkach”

III Konferencja “Flebologia na Kalatówkach”

Szanowni Państwo po raz kolejny w imieniu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego zapraszamy Państwa na Kalatówki do Zakopanego. W dniach 7-9 września 2018 roku odbędzie się trzecia już konferencja Flebologia na Kalatówkach. Tak jak w poprzednich latach główną ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dyskusje przypadków klinicznych. A wszystko to w pięknym otoczeniu gór, przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w miłej atmosferze jak zwykle gościnnych Kalatówek. Zapraszamy Państwa serdecznie we Wrześniu na Kalatówki Zapraszamy do dyskusji oraz do przywiezienia swojego przypadku lub też przypadków – chętnie je zobaczymy i przedyskutujemy. Rejestracja (link) : http://ptf.dmcpoland.com/ Do zobaczenia na Kalatówkach! Prezes-Elekt PTF Tomasz Urbanek Prezes PTF Tomasz Zubilewicz Sekretarz Generalny PTF Marcin...
Prośba o uiszczenie zaległych składek członkowskich

Prośba o uiszczenie zaległych składek członkowskich

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Leczenie Ran Po weryfikacji stanu składek członkowskich okazało się, że że blisko 1/3 Członków ma uregulowała składek członkowskich od 2016 roku. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o u uiszczenia zaległych składek w terminie dwóch tygodni tj. do 29.06.2018 roku. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, działając na podstawie statutu PTLR będziemy zmuszeni dokonywać skreśleń z listy członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pełna treść komunikatu TUTAJ. Z Wyrazami Szacunku Dr hab. n. med. Maciej Sopata Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Download (PDF,...
UWAGA – WAŻNE!

UWAGA – WAŻNE!

KOMUNIKAT   Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż osoby pragnące uzyskać status członka Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i skorzystać jednocześnie z ulgi w opłacie konferencyjnej EWMA 9- 11.05.2018r., w Krakowie, mogą nadsyłać deklaracje członkowskie do dnia 28.02.2018r.- decyduje data stempla pocztowego. Po w/w terminie, nie będzie możliwości skorzystania z ulgi w opłacie konferencyjnej. Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu Dr hab. n. med. Maciej Sopata Prezes Zarządu...
II Międzynarodowa Konferencja “Obrzęki limfatyczne w onkologii, profilaktyka i leczenie”

II Międzynarodowa Konferencja “Obrzęki limfatyczne w onkologii, profilaktyka i leczenie”

  Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji  Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – OBRZĘKI LIMFATYCZNE W ONKOLOGII, PROFILAKTYKA I LECZENIE, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-17.03.2018 r. Organizatorem Konferencji jest Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Zakład Angiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu a współorganizatorem Polskie Towarzystwo Angiologiczne i Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny. Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęło grono wybitnych specjalistów zajmujących się obrzękami limfatycznymi w onkologii z kraju i zagranicy. Na konferencji zostaną przedstawione aktualne poglądy na patofizjologię, profilaktykę i leczenie  obrzęków limfatycznych u pacjentów onkologicznych. Konferencja skierowana jest do specjalistów zajmujących się obrzękami limfatycznymi w onkologii, a także fizjoterapeutów i rehabilitantów. Program konferencji jest dostępny na stronie Konferencji: https://limfo.icongress.pl. Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski. Zachęcamy również do zgłaszania prac w formie plakatów, najlepsze zostaną nagrodzone. Serdecznie zapraszam do udziału. Prof. dr hab. n. med. Andrzej...
Konferencja „Terapia podciśnieniowa – kolejny krok”

Konferencja „Terapia podciśnieniowa – kolejny krok”

Szanowni Państwo Gdy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię naszych spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością. W chwili obecnej, przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu i wiedzy, terapia podciśnieniowa stała się powszechnie akceptowanym, dobrze znanym, często rekomendowanym sposobem leczenia rozmaitych ran i zaburzeń gojenia. Poszukujemy dla niej nowych zastosowań, pracujemy na coraz lepszym sprzęcie, doskonalimy technikę zakładania opatrunków. „Ciąg dalszy” dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań telemedycznych w leczeniu ran, zaczynamy stosować nieinwazyjną diagnostykę rany pod kątem obecności zakażenia, wdrażamy nowe schematy antybiotykoterapii, poszerzamy możliwości diagnostyczne o genotypowanie bakterii w ranie. Pokażemy to wszystko na naszym kolejnym spotkaniu. Nastawimy się tym razem jeszcze bardziej na interaktywność i praktyczność działań. Nowe miejsce i nowa formuła konferencji będą olbrzymim wyzwaniem, ale tez motywacją by zrobić spotkanie, jakiego jeszcze nie było. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że będziemy mogli wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami i kontynuować liczne mniej i bardziej sformalizowane formy współpracy. I to jest chyba największa wartość naszych spotkań. Serdecznie zapraszamy do kontynuacji, czekamy na Państwa w Poznaniu. Niech się rany boją… W imieniu organizatorów Tomasz Banasiewicz Strona konferencji: http://bit.ly/terapia-podcisnieniowa Termin: 2–3 marca 2018 r. Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań Patronat merytoryczny i nadzór naukowy: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w...
2018 Updates in Wound Technology

2018 Updates in Wound Technology

21-23 stycznia w Paryżu odbędzie się konferencjaorganizowana przez Francuskie Towarzystwo Leczenia Ran – “Updates in Wound Technology”. Więcej informacji dla zainteresowanych w poniższym linku:...