Page loading

loading icon
2018 Updates in Wound Technology

2018 Updates in Wound Technology

21-23 stycznia w Paryżu odbędzie się konferencjaorganizowana przez Francuskie Towarzystwo Leczenia Ran – “Updates in Wound Technology”. Więcej informacji dla zainteresowanych w poniższym linku:...
JWC Awards 2018

JWC Awards 2018

JWC Awards 2018 mają na celu uhonorowanie  specjalistów borykających się w swojej codziennej praktyce z problematyką  rany trudno gojącą się  – pielęgniarki, praktyków klinicznych oraz naukowców. Proces nominacji jest bardzo prosty – zgłaszane mogą być towarzystwa, grupy robocze, zespoły badawcze oraz indywidualne kandydatury. Wystarczy na stronie http://www.jwcawards.com/ odpowiedzieć w maksymalnie 500 słowach na trzy pytania w danej kategorii. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury składające się w wybitnych europejskich ekspertów w dziedzinie leczenia ran. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 2 marca, w Banking Hall w Londynie. Termin zgłaszania nominacji mija 15 grudnia! Więcej informacji  znajdziecie Państwo na stronie  http://www.jwcawards.com/...
Cykl kursokonferencji “Nowoczesne metody leczenia ran z uwzględnieniem kompresjoterapii”

Cykl kursokonferencji “Nowoczesne metody leczenia ran z uwzględnieniem kompresjoterapii”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR) rozpoczyna cykl szkoleń z zakresu leczenia ran i ogłasza nabór na kursokonferencję „Nowoczesne metody leczenia ran z uwzględnieniem kompresjoterapii” dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy- członków PTLR. Kursokonferencja odbędzie się w Bydgoszczy w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Kursokonferencja będzie trwała dwa dni (piątek i sobota) i odbywać się będą wykłady i zajęcia praktyczne. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w jednej edycji kursu nie powinna przekraczać 10 osób. Tematyka kursu: Patofizjologia i leczenie ran: 4 godziny Zakażenia: 2 godziny Owrzodzenia goleni: 4 godziny Podstawy kompresjoterapii: 2 godziny Zajęcia praktyczne: 8 godzin Warunki uczestnictwa Koszt kursu w całości pokryje PTLR z wyjątkiem kosztów związanych z dojazdem. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie na adres: klinchirog@biziel.pl Po spełnieniu wymaganych kryteriów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. O rezultatach kwalifikacji na kurs każdą z osób poinformujemy indywidualnie. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat. Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do  udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, owrzodzeniem kończyn dolnych. Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 20 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 12 godzin, zajęcia praktyczne – 8 godzin. Plan nauczania Ogólne efekty kształcenia Certyfikat o ukończeniu kursokonferencji „Nowoczesne metody leczenia ran z uwzględnieniem kompresjoterapii”. Program zajęć praktycznych Zajęcia praktyczne: Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych Cel stażu: Wyposażenie pielęgniarki w umiejętności zaopatrywania ran czystych i skażonych. Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu: Liczba godzin: 8 godz. liczebność grupy: 3 osoby   Pobierz kartę...
I Forum Leczenia Ran – Zakopane 2017

I Forum Leczenia Ran – Zakopane 2017

Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity”. Intencją tego spotkania jest szersza kontynuacja edukacji w ramach projektu prowadzonego w ścisłej współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, dedykowanemu lokalnemu środowisku medycznemu, które w codziennej praktyce zmaga się z trudną problematyką leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się. Od 2014 roku w cyklach regionalnych konferencji jednodniowych zorganizowanych wspólnie z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek Położnych udział wzięło ponad 3300 uczestników. Z uwagi na ciągłe zainteresowanie środowiska formuła spotkań jednodniowych będzie prowadzona również w 2017 roku, jednakże nabyte przez nas doświadczenie pokazało, że zapotrzebowanie na edukację w tym zakresie jest dużo większe, stąd idea tej konferencji  – prezentacja faktów opartych na wytycznych i rekomendacjach naukowych i wskazywanie błędów w leczeniu, obalanie mitów niestety jeszcze mocno zakorzenionych w środowisku. Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy lekarzy różnych specjalności, pielęgniarki i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej praktyce stykają się z problematyką leczenia ran o różnej etiologii, zarówno w opiece szpitalnej, jak również ambulatoryjnej i domowej. Poza sesjami wykładowymi organizatorzy zapraszają również do udziału w tematycznych warsztatach szkoleniowych oraz panelach dyskusyjnych. Mamy nadzieję, że proponowana tematyka wzbudzi Państwa zainteresowanie. Serdecznie zapraszamy, informując jednocześnie, iż liczba uczestników jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału! Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wiodące tematy wykładów i warsztatów: ▶    Problematyka leczenia ran o różnej etiologii (owrzodzenia, odleżyny, stopa cukrzycowa, oparzenia) w świetle obowiązujących wytycznych ▶    Ogólne i miejscowe postępowanie z raną...
Konferencja „Terapia podciśnieniowa – i nie tylko”

Konferencja „Terapia podciśnieniowa – i nie tylko”

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniach 21 – 22.04.2017, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Terapia podciśnieniowa – i nie tylko”, nad którą opiekę naukową sprawuje Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy Państwa do...