V Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

3–5 września 2015 r., Karpacz

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mam zaszczyt zaprosić na V Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, który odbędzie się w dniach 3–5 września 2015 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Kongresowi towarzyszy motto „Przez naukę i praktykę do leczenia ran”. Ma ono na celu podkreślenie potrzeby ciągłych poszukiwań nowych technologii i metod leczenia ran oraz konieczności prowadzenia nieprzerwanej interdyscyplinarnej edukacji wszystkich specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką leczenia ran.

Mam nadzieję, że wysoki poziom merytoryczny V Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz prezentacja najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną przewlekłą zainicjują liczne dyskusje merytoryczne i wymianę doświadczeń, a bliskość malowniczych Karkonoszy wraz z widokiem na Śnieżkę będzie dla Państwa wspaniałym tłem spotkań zarówno naukowych, jak i towarzyskich.  

Życzę Państwu owocnych obrad i mile spędzonego czasu w gronie Kolegów i Przyjaciół.

dr hab. n. med. Maciej Sopata
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego