Page loading

loading icon

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny.

Kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego. W tym zakresie głównym dążeniem PTLR jest podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami medycznymi w zakresie opracowania i realizowania programów szkolenia lekarzy i pielęgniarek. Towarzystwo prowadzi działalność naukową i edukacyjną w zakresie leczenia ran o różnej etiologii, stąd obecność w naszych szeregach wielu chirurgów ogólnych i dziecięcych, specjalistów leczenia oparzeń, chirurgów naczyniowych, dermatologów, pielęgniarek różnych specjalności, lekarzy rodzinnych, itd. PTLR jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką leczenia ran.

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran jest organizacją członkowską European Wound Management Association.


Aktualności


III Konferencja “Flebologia na Kalatówkach”

Po raz kolejny w imieniu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego zapraszamy Państwa na Kalatówki do Zakopanego. W dniach 7-9 września 2018 roku odbędzie się trzecia już konferencja Flebologia na Kalatówkach. Tak jak w poprzednich latach główną ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dyskusje przypadków klinicznych. A wszystko to w pięknym otoczeniu gór, przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w miłej atmosferze jak zwykle gościnnych Kalatówek.

Prośba o uiszczenie zaległych składek członkowskich

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Leczenie Ran Po weryfikacji stanu składek członkowskich okazało się, że że blisko 1/3 Członków ma uregulowała składek członkowskich od 2016 roku. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o u uiszczenia zaległych składek w terminie dwóch tygodni tj. do 29.06.2018 roku. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, działając na podstawie statutu PTLR będziemy zmuszeni dokonywać skreśleń z listy członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pełna treść komunikatu TUTAJ. Z Wyrazami Szacunku Dr hab. n. med. Maciej Sopata Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Download (PDF,...

UWAGA – WAŻNE!

KOMUNIKAT   Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż osoby pragnące uzyskać status członka Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i skorzystać jednocześnie z ulgi w opłacie konferencyjnej EWMA 9- 11.05.2018r., w Krakowie, mogą nadsyłać deklaracje członkowskie do dnia 28.02.2018r.- decyduje data stempla pocztowego. Po w/w terminie, nie będzie możliwości skorzystania z ulgi w opłacie konferencyjnej. Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu Dr hab. n. med. Maciej Sopata Prezes Zarządu...

Konferencja „Terapia podciśnieniowa – kolejny krok”

Gdy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię naszych spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością. W chwili obecnej, przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu i wiedzy, terapia podciśnieniowa stała się powszechnie akceptowanym, dobrze znanym, często rekomendowanym sposobem leczenia rozmaitych ran i zaburzeń gojenia. Poszukujemy dla niej nowych zastosowań, pracujemy na coraz lepszym sprzęcie, doskonalimy technikę zakładania opatrunków.

Członkowie wspierający:

 
 

Partner Serwisu: