Page loading

loading icon

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny.

Kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego. W tym zakresie głównym dążeniem PTLR jest podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami medycznymi w zakresie opracowania i realizowania programów szkolenia lekarzy i pielęgniarek. Towarzystwo prowadzi działalność naukową i edukacyjną w zakresie leczenia ran o różnej etiologii, stąd obecność w naszych szeregach wielu chirurgów ogólnych i dziecięcych, specjalistów leczenia oparzeń, chirurgów naczyniowych, dermatologów, pielęgniarek różnych specjalności, lekarzy rodzinnych, itd. PTLR jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką leczenia ran.

Aktualności


EWMA 2018 Krakow Polska

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją spieszymy zakomunikować Państwu, że 28. Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – EWMA 2018, odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 roku w Krakowie!

Konferencja „Terapia podciśnieniowa – kolejny krok”

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniach 01 – 02.04.2016, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Terapia podciśnieniowa – kolejny krok”, nad którą opiekę naukową sprawuje Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej...

OBRZĘK CHŁONNY – Patofizjologia, Diagnostyka, Leczenie

Mam zaszczyt poinformować, że w dniach 22 – 23.04.2016, odbędzie się we Wrocławiu I Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna, poświęcona diagnostyce i leczeniu obrzęku limfatycznego. Organizatorem konferencji jest Sekcja Limfologiczna Polskiego Towarzystwa...

The EWMA 2016 Conference

The EWMA 2016 conference is scheduled to take place in Bremen, Germany from the 11-13 May 2016 in collaboration with the German Chronic Wounds Initiative (ICW) and the WundD.A.CH collaboration. Conference information, registration etc. is available at...

Światowy Dzień Zapobiegania Odleżynom

19 listopada przypada Światowy Dzień Zapobiegania Odleżynom. W Europie obchody tego Dnia weszły na stałe w kalendarium najważniejszych wydarzeń. Z okazji obchodów tego dnia, firma ConvaTec Polska zorganizowała konferencję skierowaną tylko do środowiska...

Członkowie wspierający:

 
 

Partner Serwisu: